Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

Prohlášení o péči věnované soukromí a utajení osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost telco consulting s.r.o.(ič: 29267986) se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti.

Co shromažďujeme?

telco consulting shromažďuje především informace zadané do smluvní dokumentace. Povinnými údaji jsou jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město, PSČ, popřípadě datum narození nebo RČ.

Jak lze manipulovat s osobními údaji?

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Osobní údaje je možno vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti zasílejte na e-mail informace@telcoconsulting.cz

K čemu tyto údaje používáme?

Údaje používáme k plnění smluvního vztahu. Zasílání faktur apod.

Jak tyto údaje uchováváme?

 

Vaše údaje jsou archivovány v zabezpečené databázi, případně tištěné dokumenty jsou uchovávány v zamykatelných úschovných boxech k tomu určených. Přístup k těmto dokumentů se řídí interní směrnicí.